Ke hoach nam hoc

Tháng Năm 23, 2016 4:22 chiều
      PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MN CẨM MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:       /KH-TrMN                Cẩm Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2015                         

 


KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Trường  Mầm Non Cẩm Minh được xây dựng trong khu dân cư 7 thuận tiện cho việc đi lại của phụ huynh và trẻ. Cấp ủy và chính quyền địa phương có nhiều quan tâm về công tacsxaay dựng cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho giáo viên nhân viên và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục – Đào Tạo và Đảng Ủy Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh và trường đã đạt trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, đoàn kết nhất trí cao, có tinh thần trách nhiệm và có hướng phấn đấu tốt, nhà trường có quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học
2. Khó khăn:
Địa phương là một xã thuộc diện miền núi 135. Mặc dù được nhiều sự quan tâm của địa phương nhưng do cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp còn gặp nhiền trở ngại.
Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chăm lo cho con em mình và nhận thức về bậc học còn hạn chế, số cháu ít, kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng cơ sở vật chất trường học.
Căn cứ               /SGDĐT-GDMN ngày  /    /2015  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ     /KH-PGD-MN ngày     /    /2015  của phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Xuyên  về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Năm học 2015 – 2016 Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường, trường Mầm Non Cẩm Minh đề ra phương hướng nhiệm vụ của như sau:
II. NHIỆM VỤ CHUNG   
Năm học 2015 – 2016, tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh số 05/2011/NQ-TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, thực hiện các quyết định hiện hành về GDMN của UBND Tỉnh.
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch mạng lưới và quy hoạch trường mầm non ; củng cố vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ; tập trung xây dựng môi trường giáo dục, tạo cảnh quan trong các nhà trường xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện; phát triển có chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý , giáo viên mầm non  đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý GDMN; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, chú trọng việc thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở GDMN”, đổi mới hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  tại các trường MN; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN.

IMG_6149

 

III.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
* Chỉ tiêu:
100%  CBGV đăng ký hưởng ứng và  thực hiện các cuộc vân động các phong trào thi đua bằng việc làm thiết thực có hiệu quả.
– Làm sân các dụng cụ phát triển vận động cho trẻ
* Biện Pháp:
+  Việc thực hiện các cuộc vận động:
– Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong GDMN
– Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra nhiều giải pháp đổi mới toàn diện trong giáo dục MN
+ Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
– Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phối hợp với  công đoàn trong nhà trường chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào, treo khẩu hiệu tuyên truyền trong nhóm, trong nhà trường, huy động sự đóng góp của xã hội, của gia đình nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; Xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trẻ; tăng cường giáo dục trẻ kỷ năng tự phục vụ , nền nếp thói quen vệ sinh tốt; tự tin mạnh dạn trong giao tiếp với người thân, lễ phép; tích cực trong các HĐ vui chơi, học tập
– Nhà trường  xây dựng biểu mẫu đăng ký cụ thể cho CBGV.VC ở từng cuộc vận động từ đầu năm học .
– Tham mưu làm sân chơi giao thông và các dụng cụ phát triển vận động cho trẻ
– Tiếp tục duy trì các HĐ xây dựng môi trường xanh, sạch , đẹp an toàn; sưu tầm các trò chơi dân gian, bài dân ca, câu đố, hò, vè.. đưa vào hoạt động vui chơi của trẻ; đảm bảo nhà vệ sinh các nhóm luôn sạch, khô ráo, không mùi, an toàn.
– Xây dựng các điển hình tiên tiến, nêu gương cá nhân có nhiều nỗ lực vượt khó, nhiều đóng góp cho các phong trào để tuyên truyền, biểu dương kịp thời.
2. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
 *  Chỉ tiêu 
– Củng cố vững chắc PCGDMNTE5T
– Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi lớp mầm non năm tuổi;
– Huy động 100% trẻ mẫu giáo và 36% trẻ nhà trẻ  ra lớp và được ăn bán trú tại trường
– Tỷ lệ chuyên cần của trẻ : đạt từ 95% trở lên;
– Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 8%.